Nejsme plátci DPH.

PRÁVNÍ SLUŽBY

Odměnu za poskytování právních služeb upravuje vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif).

Odměna advokáta může být sjednána jako

  • hodinová odměna, za efektivně odpracovaný čas advokátem
  • podílová odměna, dle výsledku sporu
  • úkonová odměna, dle počtu úkonů právní služby provedených advokátem
  • smluvní odměna
  • pevná odměna za vyřízení celé záležitosti, a to bez ohledu na časovou náročnost a složitost poskytované právní služby
  • odměna dle hodnoty věci, která je předmětem poskytované právní služby

Odměna za poskytované právní služby je stanovena vzájemnou dohodou mezi advokátem a klientem, a to ještě před počátkem poskytování právních služeb. Odměnu se snažíme přizpůsobit možnostem klienta s přihlédnutím k náročnosti poskytovaných služeb a jejich objemu.

Oceňujeme dlouhodobou spolupráci, proto pro své dlouhodobé klienty připravujeme co nejvýhodnější cenové podmínky služeb.

MEDIACE

Výše odměny mediátora upravuje vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 277/2012 Sb., o zkouškách a odměně mediátora.

V mediaci lze použít časovou odměnu, která může být hodinová, denní či půldenní.

Výše odměny za první setkání s mediátorem nařízené soudem činí 400,-Kč za každou započatou hodinu. Další setkání s mediátorkou a smluvní odměna za poskytované mediační služby činí 1.400,-Kč za každou započatou hodinu mediace.

V případě jakýchkoli sporů mezi advokátem a spotřebitelem uvádíme, že Česká advokátní komora byla dne 5.2.2016 pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky ve věci mimosoudního řešení spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokáty a spotřebiteli ze Smluv o poskytování právních služeb (v intencích zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů). Webové stránky České advokátní komory jako pověřeného subjektu jsou www.cak.cz.

Kontaktujte nás

Úřední hodiny

Pondělí: 08:30-18:00
Úterý:   08:30-18:00
Středa:  08:30-17:30
Čtvrtek: 08:30-17:30
Pátek:   09:00-16:00

Mimo úřední hodiny nás
zastihnete na telefonu
a na e-mailu.

JUDr. Veronika Dvořáková

advokátka a zapsaná mediátorka

IČ:      05682509
tel.:    +420 770 114 412
e-mail.: info@ak-vd.cz

Politických vězňů 27
280 02 Kolín IV