Právní služby

Naše kancelář se zaměřuje na právní služby zejména v těchto oblastech práva

Poskytujeme i advokátní úschovnu.

Trestní právo

Obhajoba v celém trestním řízení

Sepis trestních oznámení

Zastupování poškozených v trestním řízení

Správní řízení

Sepis jednotlivých podání

Zastupování před správními úřady

Občanské právo

Smluvní agenda

Náhrada škody

Zastupování před soudy a sepis jednotlivých podání

Obchodní právo

Smluvní agenda

Společnosti a jejich zakládání

Rodinné právo

Komplexní právní poradenství v rodinném právu

Příprava veškerých dokumentů, písemností a podání

Zastupování před soudy

Exekuce

Sepis jednotlivých podání

Zastupování v exekučním řízení

Pracovní právo

Pracovně právní vztahy

Příprava smluv a jiných dokumentů

Náhrada škody a nemajetkové újmy

Zastupování před soudy

Vymáhání pohledávek

Sepis právních stanovisek a právních rozborů

Zastupování před soudy a exekutorskými úřady

Sepis návrhů

Insolvenční právo

Sepis návrhů na povolení oddlužení

Zastupování věřitelů i dlužníků před insolvenčními soudy

Incidenční spory

AK VD s.r.o.
advokátní kancelář

Kontakt

Pražská 89

280 02 Kolín

info@ak-vd.cz

770 114 412, 778 784 412, 778 777 435

IČ: 14023695

© Copyright 2019 Veronika Plicková Dvořáková
Webdesign: Jan Weyrostek www.janwey.com