Odměna

Poskytování právních služeb

Jsme plátci DPH.


Odměnu za poskytování právních služeb upravuje vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif).

Odměna advokáta může být sjednána jako:

• hodinová odměna, za efektivně odpracovaný čas advokátem
• podílová odměna, dle výsledku sporu
• úkonová odměna, dle počtu úkonů právní služby provedených advokátem
• smluvní odměna
• pevná odměna za vyřízení celé záležitosti, a to bez ohledu na časovou náročnost a složitost poskytované právní služby
• odměna dle hodnoty věci, která je předmětem poskytované právní služby

Odměna za poskytované právní služby je stanovena vzájemnou dohodou mezi advokátem a klientem, a to ještě před počátkem poskytování právních služeb. Odměnu se snažíme přizpůsobit možnostem klienta s přihlédnutím k náročnosti poskytovaných služeb a jejich objemu.

Oceňujeme dlouhodobou spolupráci, proto pro své dlouhodobé klienty připravujeme co nejvýhodnější cenové podmínky služeb.


MEDIACE

Výše odměny mediátora upravuje vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 277/2012 Sb., o zkouškách a odměně mediátora.

V mediaci lze použít časovou odměnu, která může být hodinová, denní či půldenní.

Výše odměny za první setkání s mediátorem nařízené soudem činí 400,-Kč za každou započatou hodinu. Další setkání s mediátorkou a smluvní odměna za poskytované mediační služby činí 1 500,-Kč za každou započatou hodinu mediace. 

V případě jakýchkoli sporů mezi advokátem a spotřebitelem uvádíme, že Česká advokátní komora byla dne 5.2.2016 pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky ve věci mimosoudního řešení spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokáty a spotřebiteli ze Smluv o poskytování právních služeb (v intencích zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů). Webové stránky České advokátní komory jako pověřeného subjektu jsou www.cak.cz.

Mobirise
Mobirise
Mobirise
Mobirise
Mobirise
Mobirise
Mobirise

JUDr.
Veronika Dvořáková

Kontakt

Politických vězňů 27

280 02 Kolín IV

info@ak-vd.cz

+420 770 114 412, +420 778 784 412

IČ: 05682509

© Copyright 2019 Veronika Dvořáková
Webdesign: Jan Weyrostek www.janwey.com