Odměna

Poskytování právních služeb

Jsme plátci DPH.


Odměnu za poskytování právních služeb upravuje vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif).

Odměna advokáta může být sjednána jako:

• hodinová odměna, za efektivně odpracovaný čas advokátem
• podílová odměna, dle výsledku sporu
• úkonová odměna, dle počtu úkonů právní služby provedených advokátem
• smluvní odměna
• pevná odměna za vyřízení celé záležitosti, a to bez ohledu na časovou náročnost a složitost poskytované právní služby
• odměna dle hodnoty věci, která je předmětem poskytované právní služby

Odměna za poskytované právní služby je stanovena vzájemnou dohodou mezi advokátem a klientem, a to ještě před počátkem poskytování právních služeb. Odměnu se snažíme přizpůsobit možnostem klienta s přihlédnutím k náročnosti poskytovaných služeb a jejich objemu.

Oceňujeme dlouhodobou spolupráci, proto pro své dlouhodobé klienty připravujeme co nejvýhodnější cenové podmínky služeb.


MEDIACE

Výše odměny mediátora upravuje vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 277/2012 Sb., o zkouškách a odměně mediátora.

V mediaci lze použít časovou odměnu, která může být hodinová, denní či půldenní.

Výše odměny za první setkání s mediátorem nařízené soudem činí 400,-Kč za každou započatou hodinu. Další setkání s mediátorkou a smluvní odměna za poskytované mediační služby činí 2 000,-Kč za každou započatou hodinu mediace. 

V případě jakýchkoli sporů mezi advokátem a spotřebitelem uvádíme, že Česká advokátní komora byla dne 5. 2. 2016 pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky ve věci mimosoudního řešení spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokáty a spotřebiteli ze Smluv o poskytování právních služeb (v intencích zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů). Webové stránky České advokátní komory jako pověřeného subjektu jsou www.cak.cz.

AK VD s.r.o. advokátní kancelář

Kontakt

Pražská 89

280 02 Kolín

info@ak-vd.cz

770 114 412, 778 784 412, 778 777 435

IČ: 14023695

© Copyright 2019 Veronika Plicková Dvořáková
Webdesign: Jan Weyrostek www.janwey.com